Neem contact op
Selectie onderzoek

Selectie onderzoek

Bent u op zoek naar nieuwe mensen, maar twijfelt u over de geschiktheid van kandidaten? Wilt u op een professionele manier meer weten van sollicitanten? Bent u benieuwd of uw functie wel bij u past? Met dit Selectie onderzoek, biedt BTR Trainingen u antwoorden op bovenstaande vragen.

Ja ik meld me aan »

Vragen? Twijfel? Meer weten?

We helpen u graag.
Bel met ons:

085 – 043 00 90

Waar zet u dit onderzoek voor in

Wanneer zich ergens een vacature voordoet, zal men er naar streven om de open plaats zo goed mogelijk in te laten vullen. Een goede invulling is in het belang van zowel de organisatie als de sollicitant. Voor de sollicitant is het vooral van belang om te weten of men capabel is voor de functie, en welke ontwikkelmogelijkheden er zijn. Wij trachten door middel van dit onderzoek een bijdrage te leveren tot een verantwoordelijke keuze van personeel.

Zo werkt het onderzoek

De bijdrage van BTR Trainingen bestaat uit een voorspelling van de geschiktheid van één of meerdere kandidaten, dat wil zeggen dat er een verwachting wordt uitgesproken over de mate waarin iemand aan de eisen van de functie zal voldoen. Hiervoor wordt er een objectief testonderzoek ingezet. Met objectief wordt hier bedoeld, dat persoonlijke indrukken van beoordelaars een ondergeschikte rol spelen en dat de nadruk valt op schriftelijke test en praktijksimulatieproeven.

Inhoudelijk

De samenstelling van de proeven is terug te voeren op een functie-analyse-modellenschema. Aan de hand van PAQ’s (funcite-analyse-vragenlijsten) zijn de functies in kaart gebracht en gerubriceerd en zijn de succesfactoren bepaald. Als uitvloeisel hiervan is een serie testbatterijen opgezet, welke de betreffende factoren meten en toetsen. Verdere informatie over de opbouw van de testbatterijen en de statische validiteit en betrouwbaarheid kunnen wij tijdens een persoonlijk gesprek toelichten. Met onze test maken wij het mogelijk om aanvullende, specifieke instellingsgebonden factoren van de functie te herleiden en hiertoe test in te voeren. Dit maakt het mogelijk specifieke, aanvullende geschiktheidsfactoren te meten en te toetsen.

De onderzoekers die wij inzetten hanteren in alle gevallen zeer strikt de N.I.P.-code (beroepscode voor psychologen), allen zijn tenslotte lid van het Nederlands Instituut van Psychologen.
Wij kennen een kandidaat-gerichte procedure. De kandidaat ontvangt vooraf informatie omtrent hetgeen hij/zij gedurende de testdag kan verwachten. Vervolgens wordt de kandidaat de volgende dag telefonisch de uitslag van het onderzoeken medegedeeld. Tot en met het moment van deze mededelingen heeft de kandidaat het recht om rapportage te weigeren, hetgeen in praktijk slechts in situaties van strafbare feiten is voorgekomen.
Bij weigering vanuit de kandidaat, zal betreffend rapport niet bij opdrachtgever worden afgeleverd.

Kosten

Afhankelijk van het traject en de groepsgrootte.
Indicatie: € 1.490,00 per onderzoek + assessment.

Meer weten?

Bel/mail ons. Of meld uzelf of uw mensen meteen aan voor het Selectie onderzoek.

Ja ik meld me aan »

BTR Trainingen | Motiveer medewerkers met de juiste training!