Neem contact op
Traject Omgevingswet

Traject Omgevingswet

Werkt u bij een overheidsorganisatie en wilt u dat u en uw organisatie goed voorbereid is op de aankomende Omgevingswet? In samenwerking met experts op het gebied van de Omgevingswet bieden wij uitkomst. Het traject begint met het creëren van bewustwording. Vanuit de bewustwording bepalen wij het ambitieniveau, voeren we een gezamenlijke kerntakendiscussie, en begeleiden wij de deelnemers bij het opstellen van een omgevingsvisie, een omgevingsverordening en uiteindelijk een omgevingsplan.

Ja ik meld me aan »

Vragen? Twijfel? Meer weten?

We helpen u graag.
Bel met ons:

085 – 043 00 90

Dit levert de training u op

Het is ons doel om bij organisaties en deelnemers bewustwording te creëren en begeleiding te leveren die noodzakelijk is voor een goede implementatie van de aanstaande Omgevingswet.

Zo werkt uw training

Voorafgaand aan de training maken wij middels een kennismakingsgesprek kennis met uw organisatiecultuur. Wij werken volgens een ontworpen stappenplan, welke op verschillende niveau’s en wensen aangepast kunnen worden.

Het programma

 • Stap 0, Introductie van de Omgevingswet.
  Doel; bewustwordingsproces op gang brengen. Wat zijn de doelen van de Omgevingswet? Wat kan dat betekenen voor uw organisatie?
 • Stap 1, Bepalen ambitieniveau implementatie Omgevingswet.
  Doel; deelnemers voldoende handvatten bieden om binnen de gemeentelijke omgeving tot een discussie te kunnen komen over de verantwoordelijkheden, taken, rollen van de samenleving en overheid, en met elkaar in discussie komen over de ambities op inhoud en proces.
 • Stap 2, Voeren van een kerntakendiscussie ten behoeve van implementatie Omgevingswet.
  Doel: men is in staat om met de opgedane kennis de discussie aan te gaan om te bepalen welke onderwerpen door de samenleving kunnen worden opgepakt, en welke taken (mogelijk) nog als rol voor de overheid gelden.
 • Stap 3, Begeleiding opstellen omgevingsvisie en omgevingsverordening.
 • Stap 4, Begeleiding opstellen omgevingsplan.
  Doel: Met de verkregen kennis zijn deelnemers in staat om met elkaar in discussie te gaan om de wijze waarop de gemeentelijke ambities vertaald kunnen worden in het Omgevingsplan. De deelnemers kennen na afloop van de training de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden.

Meer weten?

Bel/mail ons, wij geven u graag meer informatie over dit traject inzake de Omgevingswet.

Ja ik meld me aan »

BTR Trainingen | Motiveer medewerkers met de juiste training!