Neem contact op

Privacybeleid BTR Trainingen

Laatste wijzigingen aangebracht op 09 november 2018.

Dit beleid is van toepassing op de diensten van BTR Trainingen B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat BTR Trainingen niet verantwoordelijk is voor het beleid van andere bronnen. Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Wij van BTR Trainingen zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit beleid geven we aan welke gegevens we verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website, waarom we gegevens verzamelen en hoe we met deze gegevens uw gebruik gebruiksvriendelijker maken.

Bedrijfsgegevens
Naam: BTR Trainingen B.V.
Adres: Edisonstraat 4a, 7601 PS Almelo
Telefoonnummer: 085 – 043 00 90
E-mailadres: info@btrtrainingen.nl
Website: www.btrtrainingen.nl
KvK-nummer: 64794660
Vestigingsnummer: 000033583722

Persoonsgegevens die wij verwerken
Door gebruik te maken van onze diensten en/of het zelf verstrekken van gegevens aan ons, verwerkt BTR Trainingen uw persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens wij verwerken staan hieronder in het overzicht vermeldt.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, telefonisch en in correspondentie
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over activiteiten op onze website
 • Internetbrowser
 • Apparaat type
 • Foto- en videomateriaal

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens
BTR Trainingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze dienstverlening zo praktisch mogelijk uit te voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en in ons aanbod.
 • Om contact met u op te nemen wanneer nodig.
 • Voor het afhandelen van uw betaling(en).
 • Om met resultaten van onze diensten te adverteren.

De grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken zijn

 • Toestemming van de betrokkenen
 • De uitvoering van een overeenkomst, waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • De vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij van BTR Trainingen nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Besluiten worden niet genomen door computerprogramma’s en/of systemen zonder dat een mens – in dit geval een medewerker van BTR Trainingen – daar inzage in heeft gehad.

Duur van de opslag van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden bewaard door BTR Trainingen tot dat de doelen gerealiseerd zijn waarvoor deze gegevens verzameld zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
BTR Trainingen zal persoonsgegevens uitsluitend verstrekken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of indien nodig voor de uitvoering van een overeenkomst.

BTR Trainingen blijft verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens, deze zullen niet worden verkocht aan derden.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen
Wegens rechtsbepalingen heeft u de gelegenheid persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Ook heeft u het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat inhoudt dat u te allen tijde een verzoek kunt indienen om persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of naar een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

Mocht u gebruik willen maken van één of meer van de hierboven genoemde rechten, dan kunt u het verzoek sturen naar info@btrtrainingen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wanneer wij er zeker van zijn dat het verzoek door u gedaan is zullen wij deze vernietigen.
We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens
BTR Trainingen neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Hiervoor hanteren wij passende maatregelen om verlies, misbruik, ongeoorloofde wijzigingen en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Systemen waarin uw persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van beveiliging en zijn niet toegankelijk voor derden. Daarnaast zijn deze systemen uitgerust met antivirussoftware.

Wanneer u het idee heeft dat uw persoonsgegevens niet optimaal beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik verzoeken wij u contact op te nemen met BTR Trainingen via telefoon 085 – 043 00 90 of per e-mail via info@btrtrainingen.nl.

Dit privacybeleid kan te alle tijden gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij publiceren en in voorkomend geval stellen wij u hier per e-mail van op de hoogte.

BTR Trainingen | Motiveer medewerkers met de juiste training!